2018-19 Awards

Varsity Boys Basketball

Most Improved: Bryson Lund

MVP: AJ Chase

Mighty in Spirit: Bradley Tousignant